Menu Zavřeno

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Patnáctý ročník se konal 23. listopadu v kampusu VŠTE na Okružní. Konference se opět uskutečnila pouze fyzicky a účastnilo se ji celkem 71 posluchačů z řad odborné veřejnosti, které doplnili téměř dvě stovky studentů z VŠTE.

V návaznosti na úspěšný 14. ročník konference s tématikou fotovoltaiky byl i tento letošní specificky zaměřen na solární energetiku. Účast na konferenci ukázala, že v době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Podnázev konference – „Nové zkušenosti“ poukazoval na hlavní téma konference. Vlastní program konference byl rozdělen do tří bloků: 1) Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou a legislativa, 2) Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi. Třetí blok nesl název: Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách, statika a bezpečnost fotovoltaických systémů. Druhý blok přednášek byl připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy (http://www.systemovaplochastrecha.cz/), jehož členové zajišťovali část přednášek. Programem konference provázel člen Solární asociace. Jednotlivé příspěvky v PDF formě budou pro účastníky konference ke stažení ze stránek konference https://defektybudov.vstecb.cz. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník konference.

Organizační výbor Defekty budov 2023

Defekty Budov 2023 | Program

Program Defekty budov 2023

Defekty Budov 2023 | Přednášky a materiály

Defekty Budov 2023 | Fotoreport