Menu Zavřeno

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví. Čtrnáctý ročník se konal 24. listopadu 2022 v kampusu VŠTE na Okružní.  Konference se po dvou letech uskutečnila pouze fyzicky. On-line formou účasti využil pouze jeden přednášející ze zdravotních důvodů. Konference se účastnilo celkem  62 posluchačů z řad odborné veřejnosti a desítky studentů VŠTE.

Hlavním cílem konference byla prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí. Již 14. ročník konference, na jehož přípravě se podílela také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) byl specificky zaměřen na solární energetiku. Účast na konferenci ukázala, že v době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Z tohoto důvodu správná realizace a eliminace případných stavebních poruch byly hlavním tématem konference. Program konference byl rozdělen do tří bloků: Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou, Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi. Třetí blok nesel název: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů. Druhý blok přednášek byl připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy (http://www.systemovaplochastrecha.cz/), jehož členové zajišťovali část přednášek. Programem konference prováděla dvojice moderátorů, z nichž jeden byl členem Solární asociace. Jednotlivé příspěvky budou zpracovány do postkonferenčního sborníku, který bude rozeslán účastníkům konference.  Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník konference. 

Organizační výbor Defekty budov 2022

Defekty budov 2022 | Program

Defekty budov 2022 | Fotoreport