Menu Zavřeno

Aktuality

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví. Patnáctý ročník se konal 23. listopadu 2023 v kampusu VŠTE na Okružní.  Konference se účastnilo celkem 71 posluchačů z řad odborné veřejnosti a téměř dvě stovky studentů VŠTE. Děkujeme všem účastníkům a budeme se těšit na již 16. ročník konference Defekty budov 2024. Více informací o proběhlém ročníku ZDE.

Organizační výbor Defekty budov 2023


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vás zve na 15. ročník mezinárodní vědecké konference

DEFEKTY BUDOV 2023:

Fotovoltaika: Nové zkušenosti

„15. mezinárodní vědecká konference“

Defekty budov 2023: Fotovoltaika: Nové zkušenosti

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, PhD., a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), si Vás dovoluje pozvat k účasti na 15. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty budov.

Letošní ročník bude opět specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma legislativy, nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům.

 • Termín konání: čtvrtek 23. 11. 2023 (09:00 – 16:00)
 • Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice
 • Možnost parkování: na přilehlých parkovištích VŠTE

Program konference je složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty středních a vysokých škol. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Materiály k jednotlivým přednáškám budou k dispozici účastníkům konference po ukončení konference.

Hlavní odborné téma:

 • Legislativa
 • Technologie a materiály
 • Návrh a realizace
 • Údržba
 • Poruchy a diagnostika poruch

Defekty budov 2023 | Program

Program Defekty budov 2023

Registraci následně proveďte vyplněním formuláře, který naleznete ZDE

Účastníci konference

 • Projektová a realizační sféra
 • Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů
 • Investoři, správci a vlastníci budov
 • Orgány státní správy
 • Akademičtí pracovníci škol
 • Pracovníci vědy a výzkumu
 • Soudní znalci a technický dozor
 • Studenti
 • Široká odborná veřejnost

Konferenční poplatky

 • Účast na konferenci: 0 Kč / zdarma
 • Účast na konferenci (ČKAIT): 0 Kč / zdarma
 • Účast na konferenci (student): 0 Kč / zdarma
 • Společenský raut: 300 Kč (pro členy ČKAIT zdarma)

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 kreditním bodem.

Registrace účasti na konferenci

Přihlášky je možné zasílat do 10. 11. 2023. Drobné občerstvení v průběhu konference zajištěno. Po vyplnění registračního formuláře bude na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti.

Zájemci o firemní prezentaci či reklamu v předsálí se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 10. 11. 2023.

Pokyny k platbě

Informace o způsobu platby konferenčního poplatku za případnou účast na společenském rautu budou zaslány na registrační e-mail začátkem listopadu 2023. Konferenční poplatek bude hrazen bezhotovostně převodem na účet. Ve výjimečných případech je možné zaplatit konferenční poplatek na místě. Daňové doklady budou připraveny k vyzvednutí v den konání na recepci.

Ubytování

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci konference si ubytování zajišťují individuálně. Účastníci konference mohou využít některé z níže uvedených ubytovacích zařízení v blízkosti areálu VŠTE:

Odborný garant konference

 • prof. Ing. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, CSc, (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

Vědecký výbor konference

 • doc. Ing. Vojtěch STEHEL, MBA. PhD., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, MSc., CSc, (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Haghighat FARIBORZ, (Concordia University, Canada)
 • prof. Jan VÁCHAL, MSc., CSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )
 • prof. Pavol JUHÁS, MSc., DrSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Jan MAREČEK, MSc., DrSc., dr. h. c., (Mendel University in Brno, Czech Republic)
 • prof. Jozef OLÁH, MSc, (Chairman of Slovak Roof Association, Slovakia)
 • prof. Marián FLIMEL, MSc. CSc., (TU in Košice, Slovakia)
 • prof. Jindřich MELCHER, MSc., DrSc., (Brno University of Technology, Czech Republic)
 • prof. Šárka ŠILAROVÁ, MSc., CSc. (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)

Organizační výbor konference

 • Ing. Jan PLACHÝ, Ph.D. (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • Ing. Michal KRAUS, Ph.D. (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • Ing. et Ing. Petra MACHOVÁ (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

Pořádaný cyklus konferencí DEFEKTY BUDOV je významnou podporou výuky stavebních oborů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Konference se účastní kromě široké veřejnosti i posluchači jiných vysokých škol.

Těšíme se na Vaši účast a podporu.
Organizační tým konference Defekty Budov 2023
Katedra stavebnictví
VŠTE v Českých Budějovicích
e-mail: defektybudov@email.cz

Registraci následně proveďte vyplněním formuláře, který naleznete ZDE