Menu Zavřeno

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vás zve na 13. ročník mezinárodní vědecké konference

DEFEKTY BUDOV 2021:

Monitoring, diagnostika a digitalizace staveb

„13. mezinárodní vědecká konference“

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, PhD., a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), si Vás dovoluje pozvat k účasti na 13. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty budov.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost, …). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům udržitelného rozvoje.

  

  • Termín konání: čtvrtek 18. 11. 2021
  • Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice
  • Možnost parkování:  na přilehlých parkovištích VŠTE

 

Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. 

Hlavní program konference zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví bude členěn do 3 tematických bloků:

 

  • Navrhování budov
  • Stavební materiály
  • Statika a dynamika staveb

 

Předběžný program konference DEFEKTY BUDOV 2021

Novinky v oblasti PBS

Milan Brabec

HZS České Budějovice

BIM

Libuše Kameníčková

Spolek czBIM

BIM v praxi

Jaroslav Synek

Metrostav, a.s.

Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti

v konstrukci impedančními vlhkoměry

Ivan Misar

A.W.A.L.

Detekce vlhkosti pomocí systému HUM-ID

 

Zdeněk Borecký

SFS intec s.r.o.

Vzduchotěsnost bytu

s želetobetonovými obvodovými stěnami

Viktor, Zwiener, Jiří Všohájek (přednášející)

Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.

Termodiagnostika staveb

Jan Klečka

Metrostav, a.s.

Data z výšky (Využití dronů k termodiagnostice)

Simone Horáková

Check. Land s.r.o. – TELINK, spol. s.r.o.

Diagnostika dřevěných konstrukcí

Michal Kloiber

Centrum excelence Telč

Vlhkost a plísně: Výzva pro vývoj mteriálů

Jan Fořt

VSTE České Budějovice

Měření deformací

Robert Šinkner

TKP geo

Lokalizace netěsností pod napětím

Jiří Rozsypal

RNTK expertní kancelář s.r.o.

Změna programu vyhrazena

Účastníci konference

  • Projektová a realizační sféra
  • Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů
  • Investoři, správci a vlastníci budov
  • Orgány státní správy
  • Akademičtí pracovníci škol
  • Pracovníci vědy a výzkumu
  • Soudní znalci a technický dozor
  • Studenti
  • Široká odborná veřejnost

 

Konferenční poplatky

  • Účast na konferenci:  0 Kč / zdarma
  • Účast na konferenci (ČKAIT):  0 Kč / zdarma
  • Účast na konferenci (student): 0 Kč / zdarma
  • Společenský raut: 300 Kč (pro členy ČKAIT zdarma)

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 kreditním bodem.

Registrace účasti na konferenci

Přihlášky je možné zasílat do 10. 11. 2021. Drobné občerstvení v průběhu konference zajištěno. Po vyplnění registračního formuláře bude na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti.

Zájemci o firemní prezentaci či reklamu v předsálí se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 1. 11. 2021.

 

Pokyny k platbě

Informace o způsobu platby konferenčního poplatku za případnou účast na společenském rautu budou zaslány na registrační e-mail začátkem listopadu 2021. Konferenční poplatek bude hrazen bezhotovostně převodem na účet. Ve výjimečných případech je možné zaplatit konferenční poplatek na místě. Daňové doklady budou připraveny k vyzvednutí v den konání na recepci.

 

Ubytování

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci konference si ubytování zajišťují individuálně. Účastníci konference mohou využít některé z níže uvedených ubytovacích zařízení v blízkosti areálu VŠTE:

 

Odborný garant konference  

 • prof. Ing. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, CSc.

 

Vědecký výbor konference                  

 • Ing. Vojtěch STEHEL, MBA. PhD., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, MSc., CSc, (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Haghighat FARIBORZ, (Concordia University, Canada)
 • prof. Jan VÁCHAL, MSc., CSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )
 • prof. František KULHÁNEK, MSc., CSc., (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
 • prof. Pavol JUHÁS, MSc., DrSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)
 • prof. Jan MAREČEK, MSc., DrSc., dr. h. c., (Mendel University in Brno, Czech Republic)
 • prof. Jozef OLÁH, MSc, (Chairman of Slovak Roof Association, Slovakia)
 • prof. Marián FLIMEL, MSc. CSc., (TU in Košice, Slovakia)
 • prof. Jindřich MELCHER, MSc., DrSc., (Brno University of Technology, Czech Republic)
 • prof. Šárka ŠILAROVÁ, MSc., CSc. (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)           

 

Organizační výbor konference          

 • Ing. Jan PLACHÝ, Ph.D. (VŠTE, ČR)
 • Ing. Michal KRAUS, Ph.D. (VŠTE, ČR)
 • Ing. Vojtěch STEHEL, MBA. PhD. (VŠTE, ČR)
 • Ing. et Ing. Petra MACHOVÁ (VŠTE, ČR) 

 

Pořádaný cyklus konferencí DEFEKTY BUDOV je významnou podporou výuky stavebních oborů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Konference se účastní kromě široké veřejnosti i posluchači jiných vysokých škol.

 

Těšíme se na Vaši účast a podporu.

Organizační tým konference Defekty Budov 2021

Katedra stavebnictví

VŠTE v Českých Budějovicích

e-mail: defektybudov@email.cz

 

Registrace

Registraci následně proveďte vyplněním formuláře, který naleznete ZDE