Defekty budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vás zve na 11. ročník mezinárodní vědecké konference


DEFEKTY BUDOV 2019

„11. mezinárodní vědecká konference“


Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, prof. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovoluje pozvat k účasti účasti na 11. ročník mezinárodní vědecké konference Defekty budov.


Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Konference představuje šanci prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.
    

Termín konání:                                čtvrtek 28. 11. 2019

Místo konání:                                 areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Možnost parkování:                            na přilehlých parkovištích VŠTE


Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.


Hlavní témata konference

-          Navrhování budov

-          Stavební materiály

-          Statika a dynamika staveb

 

Účastníci konference

-          Projektová a realizační sféra

-          Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů

-          Investoři, správci a vlastníci budov

-          Orgány státní správy

-          Akademičtí pracovníci škol

-          Pracovníci vědy a výzkumu

-          Soudní znalci a technický dozor

-          Studenti

-          Široká odborná veřejnost

 

Konferenční poplatky

-          Účast na konferenci                                   zdarma

-          Účast na konferenci (ČKAIT)                     zdarma

-          Účast na konferenci (student)                    zdarma

-          Společenský večer*                                   350 Kč (*pro členy ČKAIT zdarma)

 

 

Registrace účasti na konferenci

Přihlášky je možné zasílat do 15. 11. 2019. Drobné občerstvení v průběhu konference zajištěno.


Po vyplnění registračního formuláře (níže) bude na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti.

 

Zájemci o firemní prezentaci či reklamu v předsálí se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 18.11.2019.


Pokyny k platbě

Informace o způsobu platby konferenčního poplatku za případnou účast na společenském večeru budou zaslány na registrační e-mail začátkem listopadu 2019. Konferenční poplatek bude hrazen bezhotovostně převodem na účet. Ve výjimečných případech je možné zaplatit konferenční poplatek na místě. Daňové doklady budou připraveny k vyzvednutí v den konání na recepci.

 

Ubytování

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci konference si ubytování zajišťují individuálně. Účastníci konference mohou využít některé z níže uvedených ubytovacích zařízení v blízkosti areálu VŠTE:

- Clarion Congress Hotel České Budějovice: 3,8 km, cca 6 min. autem, více informací na www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/

- Pension a regenerační centrum Solnička: 4,1 km, cca 10 min. autem, více informací na http://www.solnicka.eu/

- Hotel Savoy: 4,3 km – cca 8 min. autem, více informací na http://www.hotel-savoy-cb.cz/

 

Program konference zde.


Odborný garant konference                prof. Ing. Ingrid JUHASOVÁ ŠENITKOVÁ, CSc.


Vědecký výbor konference                  prof. Marek VOCHOZKA, MSc., MBA, Ph.D., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

prof. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, MSc., CSc, (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

prof. Haghighat FARIBORZ, (Concordia University, Canada)

prof. Jan VÁCHAL, MSc., CSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )

prof. František KULHÁNEK, MSc., CSc., (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)

prof. Pavol JUHÁS, MSc., DrSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

prof. Jan MAREČEK, MSc., DrSc., dr. h. c., (Mendel University in Brno, Czech Republic)

prof. Jozef OLÁH, MSc, (Chairman of Slovak Roof Association, Slovakia)

prof. Marián FLIMEL, MSc. CSc., (TU in Košice, Slovakia)

prof. Jindřich MELCHER, MSc., DrSc., (Brno University of Technology, Czech Republic)

prof. Šárka ŠILAROVÁ, MSc., CSc. (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)           

 

Organizační výbor konference            Ing. Vojtěch STEHEL, MBA. PhD. (VŠTE, ČR)

Ing. Jan PLACHÝ, Ph.D. (VŠTE, ČR)

Ing. Michal KRAUS, Ph.D. (VŠTE, ČR)

Ing. et Ing. Petra MACHOVÁ (VŠTE, ČR) 

 

Pořádaný cyklus konferencí DEFEKTY BUDOV je významnou podporou výuky stavebních oborů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Konference se účastní kromě široké veřejnosti i posluchači jiných vysokých škol.

 

 

Těšíme se na Vaši účast a podporu.

Organizační tým konference Defekty Budov 2019

Katedra stavebnictví

 VŠTE v Českých Budějovicích

e-mail: defektybudov@email.cz

Registrace

Registraci proveďte doplněním předpřipravené e-mailové šablony  ZDE

(c) 2019 - Projektové a inovační centrum VŠTE