Defekty budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vás zve na 10. ročník mezinárodní vědecké konference

DEFEKTY BUDOV 2018

„10. výroční konference“

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovolují pozvat k účasti na 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty Budov.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Letošní ročník konference mimo jiné nabízí také speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační modelování budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov. Konference představuje šanci prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.     

Termín konání:                                čtvrtek 29. 11. 2018 a pátek 30. 11. 2018

Místo konání:                                 areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Možnost parkování:                            na přilehlých parkovištích VŠTE

Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština, a angličtina.

Hlavní témata konference

-          BIM ve stavebnictví

-          Analýza stavebních konstrukcí

-          Stavební materiály

 

Účastníci konference

-          Projektová a realizační sféra

-          Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů

-          Investoři, správci a vlastníci budov

-          Orgány státní správy

-          Akademičtí pracovníci škol

-          Pracovníci vědy a výzkumu

-          Soudní znalci a technický dozor

-          Studenti

-          Široká odborná veřejnost

 

Konferenční poplatky

-          Účast na konferenci                                   2 500 Kč

-          Účast na konferenci (ČKAIT)                        990 Kč

-          Účast na konferenci (student)                         0 Kč

-          Účast na konferenci (přednášející)                0 Kč

-          Společenský večer*                                      350 Kč

 

 

Registrace účasti na konferenci

Přihlášky je možné zasílat do 15. 11. 2018. Cena mimo jiné zahrnuje sborník s přednáškami odborníků na CD a občerstvení v průběhu konference.

 

V případě zájmu o zařazení do programu a přednesení odborného příspěvku nás kontaktujte s připraveným tématem do 7. 9. 2018. Účast přednášejících na společenském večeru je bezplatná.

 

Po vyplnění registračního formuláře (níže) bude na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti.

 

Zájemci o firemní prezentaci ve sborníku přednášek nebo na doprovodné výstavě v předsálí konferenčního sálu se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 18.11.2018.

 

Pokyny k platbě

Informace o způsobu platby konferenčního poplatku budou zaslány na registrační e-mail v druhé polovině října 2018. Konferenční poplatek bude hrazen bezhotovostně převodem na účet. Ve výjimečných případech je možné zaplatit konferenční poplatek na místě. Daňové doklady budou připraveny k vyzvednutí v den konání na recepci.

 

Ubytování

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci konference si ubytování zajišťují individuálně. Účastníci konference mohou využít některé z níže uvedených ubytovacích zařízení v blízkosti areálu VŠTE:

- Clarion Congress Hotel České Budějovice: 3,8 km, cca 6 min. autem, více informací na www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/

- Pension a regenerační centrum Solnička: 4,1 km, cca 10 min. autem, více informací na http://www.solnicka.eu/

- Hotel Savoy: 4,3 km – cca 8 min. autem, více informací na http://www.hotel-savoy-cb.cz/

 

Program konference

Program konference ke stažení zde


Odborný garant konference          prof. Ing. Ingrid JUHASOVÁ ŠENITKOVÁ, CSc.

 

Vědecký výbor konference           doc. prof. Marek VOCHOZKA, MSc., MBA, Ph.D., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )

prof. Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, MSc., CSc, (ITB in České Budějovice, Czech Republic)

prof. Haghighat FARIBORZ, (Concordia University, Canada)

prof. Jan VÁCHAL, MSc., CSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )

prof. František KULHÁNEK, MSc., CSc., (Czech Technical University in Prague, Czech Republic )

prof. Pavol JUHÁS, MSc., DrSc., (ITB in České Budějovice, Czech Republic )

prof. Jan MAREČEK, MSc., DrSc., dr. h. c., (Mendel University in Brno, Czech Republic)

prof. Jozef OLÁH, MSc, (Chairman of Slovak Roof Association, Slovakia)

prof. Marián FLIMEL, MSc. CSc., (TU in Košice, Slovakia)

prof. Jindřich MELCHER, MSc., DrSc., (Brno University of Technology, Czech Republic)

prof. Šárka ŠILAROVÁ, MSc., CSc. (Czech Technical University in Prague, Czech Republic )           

 

Organizační výbor konference     Ing. Vladimír NÝVLT, MBA. (VŠTE, ČR)

Ing. Michal KRAUS, Ph.D. (VŠTE, ČR)

Ing. Jan PLACHÝ, Ph.D. (VŠTE, ČR)

Ing. et Ing. Petra Nováková (VŠTE, ČR)

Ing. Kristýna PRUŠKOVÁ  (VŠTE, ČR)

 

Pořádaný cyklus konferencí DEFEKTY BUDOV je významnou podporou výuky stavebních oborů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Konference se účastní kromě široké veřejnosti i posluchači jiných vysokých škol.

 

 

Těšíme se na Vaši účast a podporu.

Organizační tým konference Defekty Budov 2018

Katedra stavebnictví

 VŠTE v Českých Budějovicích

e-mail: defektybudov@email.cz

Registrace

Registraci proveďte doplněním předpřipravené e-mailové šablony  ZDE

(c) 2018 - Projektové a inovační centrum VŠTE